Muut palvelut

Umpi- ja sakokaivojen tyhjennykset

Ympäristönhuolto Kotilainen Oy,
puh. 050 310 0565,
puhelimeen vastaa pääasiassa Jarno Kotilainen tai Kari Kotilainen.
Alueena ovat Kivijärvi ja lähikunnat.

Nuohouspalvelut
Nuohoustoimi I. Valtonen
puh. 0400412471

Esiintymislavan käyttö, sekä siihen liittyvä taksa
Kivijärven kunnalle on torialueen rakentamisen yhteydessä hankittu siirrettävä esiintymislava, joka on tarkoitettu käytettäväksi kunnan eri tapahtumissa.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.8.2017, § 37, päättänyt, että:
     -  Yrityksiltä peritään esiintymislavan käytöstä 100 € / tapahtumapäivä.
     -  Erillinen korvaus peritään lavan pystytyksestä, kasauksesta ja siirrosta muodostuneiden kulujen mukaisesti, jos ne tapahtuvat kunnan toimesta.
     -  Yleishyödyllisiltä kivijärvisiltä järjestöiltä ja niihin rinnastettavilta tapahtumajärjestäjiltä esiintymislavan käytöstä ja siirrosta ei peritä maksua.
     -  Esiintymislavaa vuokrataan vain Kivijärven kunnan alueella järjestettäviin tapahtumiin.
     -  Kunnan omat tapahtumat ovat etusijalla.
Varausta voit kysyä tekniseltä johtajalta p. 044 459 7880.


    

 

Log in