KUULUTUS Ympäristölupahakemus/ Vapo Oy

Isonevan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus sekä toiminnan aloittamislupa, Kivijärvi

Asia kuulutetaan uudelleen ajan kulumisen vuoksi, hakija on myös täydentänyt hakemustaan 22.12.2017

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito:  Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 19.2. - 21.3.2018 Kivijärven kunnan ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kivijärven kunnanvirastossa (Virastotie 5A). Kuulutus sekä hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Muistutusten, vaatimusten ja mielipiteiden esittäminen  Muistutuksia ja vaatimuksia hakemuksen johdosta voivat esittää, ne joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) sekä yleistä etua valvovat viranomaiset. Toiminnan vaikutusalueen asukkailla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin toiminnan toteuttaminen saattaa vaikuttaa ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus ja sijaintikunta, hakijan ja asian nimi sekä Dnro LSSAVI/198/04.08/2012. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 21.3.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, LP 200, 65101 Vaasa).

HUOM!  Kaikki asiaa koskevat aiemmin esitetyt lausunnot, muistutukset, mielipiteet sekä muut vaatimukset otetaan huomioon sellaisina kuin ne on esitetty.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille  Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- ja vesialueilla: Heinolahden jakokunnan vesialue 265-401-876-2, Kivijärven jakokunnan vesialue 265-403-876-1, Länttä.Tenholan yhteismetsä 265-874-1-0 sekä Venevalkamat 265-403-878-15, 265-403-878-29 ja 265-401-878-10.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle  Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antaa: Ympäristöylitarkastaja Katriina Koivisto, puh. 0295 018 758, sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kuulutus / Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

KUULUTUS / Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Kaikki vesienhoidon kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä  ja tarvittaessa ladattavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011)

KUULUTUS / Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja "Suomen meriympäristön tila 2018"

Kuulutettavana olevan asiakirjan ja siihen liittyvät taustaasiakirjat ovat sähköisenä luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  > merenhoito

 

 

Kivijärven kunnan asiointiliikenne 1.1.2018 alkaen

KIVIJÄRVEN KUNNAN YLEINEN ASIOINTILIIKENNE 1.1.2018 ALKAEN

Asiointiliikenne on avointa kaikille

Kivijärven kunnan järjestämää asiointiliikennettä kehitetään kuntalaispalautteen ja valtuuston hyväksymien hyvinvointisuunnitelmien mukaisesti. Asiointiliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä. Asiakkaan ei siis tarvitse olla esim. eläkeläinen tai autoton.

Asiointiliikenteen tarkoitus on tukea kotona asumista sekä järjestää mahdollisuuksia alueella olevien palvelujen (esim. kauppa, kirjasto, terveyspalvelut, pankki) käyttämiseen tai reitin sallimissa rajoissa muihinkin tarkoituksiin (esim. kyläily). Aikatauluihin pyritään jättämään riittävästi aikaa asiakkaan tarvitseman avustamisen mahdollistamiseksi.

Miten asiointiliikenne toimii?

Asiointiliikenne ajaa ohjeellista reittiä ja poimii ilmoitusten perusteella matkustajat reitin varrelta tai sen lähietäisyydeltä. Kyytiin pääsee reitin varrelta kaikista niistä paikoista, joissa autoon on turvallista nousta. Tarvittaessa pyynnöstä tehtävistä pistoista on sovittava viimeistään tuntia ennen asiointiliikennereitin lähtöaikaa soittamalla kuljettajan puhelinnumeroon.

Kuljettaja veloittaa asiakkailta linja-autotaksaan perustuvan kuljetusmaksun.

Asiakkaille tarjotaan kirkolla noin 1 tunnin asiointiaika. Kuljettaja avustaa asiakasta tarvittaessa esimerkiksi autoon pääsemisessä tai päivittäistavaraostosten kantamisessa.

Reitit ja aikataulut 1.1.2018 alkaen:

torstaisin

Saunakylä, kuljettajan puh. 0400 343 147:
Saunamäentie klo 9.15 – (tarvittaessa pyynnöstä aikataulun puitteissa pisto Penttilänkylä) – kirkonkylä.

joka toinen viikko torstaisin parillisilla viikoilla

Risuperä, tarvittaessa Veitjärvi ja Hoikanperä,  kuljettajan puh. 0400 343 147:
Risuperä, metsähallituksen levike noin klo 9.45 – (pyynnöstä Veitjärvi)– Lahdenperä – (pyynnöstä Hoikanperä) – kirkonkylä.
Paluuaikataulut sovitaan yhdessä asiakkaiden kanssa.

Asiointiliikennettä ei ajeta arkipyhinä.

Lisätietoa liikennöitsijältä:
Puh. 0400 343 147

KUULUTUS KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN TAKSALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄ OLOSTA

ssjltk_logo_RGB_pieni_72dpi
 
 
KUULUTUS KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN TAKSALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄ OLOSTA
 
Sydän-Suomen jätelautakunnassa valmistellaan uutta jätetaksaa, joka koskee kunnan toissijaisella vastuulla olevia jätteitä eli TSVjätteitä. Tämä taksa koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa tilanteessa, jossa yritys ei saa markkinoilta jätehuoltopalveluita kohtuullisin ehdoin ja hinnoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalliselta jäteyhtiöltä. 
 
Taksan on määrä tulla voimaan 1.3.2018 ja se koskee kuntia Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi ja Uurainen.
 
Taksa-aineisto on luettavissa Saarijärven kaupungin nettisivuilla kohdassa Kuulutukset (http://www.saarijarvi.fi/kuulutus/kuulutustsv-jatetaksaluonnoksen-nahtavilla-olosta). Taksa-aineisto on pyydettäessä saatavissa myös jäsenkuntien kunnanvirastoista.
 
Kuntalaisilla ja asianosaisilla, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, voivat jättää taksaluonnoksesta kirjallisia mielipiteitä 26.1.2018 saakka. Mielipiteet tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen Sydän-Suomen jätelautakunta, PL 13,  43101 Saarijärvi tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
     Saarijärvellä 21.12.2017
 
SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA

Jätetaksa

Log in