1.6. Kokoontumisrajoitukset poistuvat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnat ja sairaanhoitopiirit Kokoontumisrajoituksista luopuminen Covid-19-epidemian perustasolla ja epidemian leviämisen estämiseksi säädettyjen toimenpiteiden valvonta Yhteenveto Toimintasuunnitelmaa covid-19 –epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen on päivitetty valtioneuvoston periaatepäätöksellä 27.5.2021. Päivitetyn toimintasuunnitelman mukaisesti epidemian perustason alueilla luovutaan tartuntatautilain 58 § mukaisten kokoontumisrajoitusten käytöstä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei jatka 1.6.2021 asti voimassa olevia tartuntatautilain 58 § mukaisia määräyksiään Vaasan, Etelä-Pohjanmaan eikä Keski-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla, jotka tällä hetkellä ovat vakaasti epidemian perustasolla. Jatkossa myös muiden sairaanhoitopiirien alueiden voi odottaa palaavan perustasolle, ja silloin kokoontumisrajoituksista luopuminen voi myös niissä tulla ajankohtaiseksi. Tartuntatautilain väliaikaisen 58 c §:n mukaiset velvoitteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi ovat kuitenkin edelleen voimassa, ja niiden noudattamista tulee jatkossakin kaikilla alueilla aktiivisesti valvoa.

Tartuntatautilain väliaikaisen 58 c § 1-5 momenttien mukaisesti yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiakkaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, hallinnasta vastaavan 3 momentissa tarkoitetun toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että: 1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen; 2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja 3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään. Tässä pykälässä tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan 3 momentissa säädetyn toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

 

 

 

 

 

Hygienia ohje | pdf | 113.3 KB