Kulttuuri - mitä se on?

Sana "kulttuuri" tulee latinan verbistä colere, viljellä, sekä siitä edelleen johdetusta substantiivista cultura, joka tarkoittaa viljelystä. Aluksi tämä tarkoitti maanviljelyä. Roomalainen poliitikko ja filosofi Cicero otti käyttöön käsitteen animi cultura, "hengen viljely".

Kulttuuriksi nimitetään usein kokonaisuutta, joka käsittää tiedon, uskomukset, taiteen, moraalikäsitykset, lain, perinteen sekä kaikki muut sellaiset kyvyt ja tavat, jotka ihminen on yhteiskunnan jäsenenä omaksunut. Kulttuuri antaa myös yhteiskunnalliselle toiminnalle merkityksen. Jokin teko, ele tai ilme saattaa eri kulttuureissa merkitä aivan eri asioita.

Kulttuuri jaetaan usein aineelliseen kulttuuriin ja henkiseen kulttuuriin. Aineellinen kulttuuri on sellaisten tuotteiden kuin rakennusten, asusteiden, työvälineiden, kotitaloustarvikkeiden, liikenne- ja kuljetusvälineiden ja muiden sellaisten muodostama kokonaisuus. Niinpä aineellisella kansankulttuurilla on myös taidearvo. Henkinen kulttuuri sisältää arvoja, aatteita, mielikuvia, taideteoksia, vertauskuvia, tapoja ja asioita, joiksi nämä aatteet ovat kiteytyneet.     

(Otteita Wikipediasta)

Kulttuurin avulla me erotumme muista eurooppalaisen yhteisön maista, luomme oman identiteettimme ja omalla luovuudellamme voimme vaikuttaa kansalaistemme hyvinvointiin sekä taloudellisesti että henkisesti. Kulttuuri ei ole pelkästään taidetta ja taiteenharrastamista, vaan käsittää myös median, sivistystyön koko laajuudessaan esikoulusta lähtien, kotiseututyön, kirjastot, kulttuurintutkimuksen ja kansainvälisen yhteistyön ystävyyskuntatoimintoineen.            

(Timo Kukkasmäki, kulttuuritoiminnan käsikirja)

Kulttuuri on sivistystä, valistusta. Se on elämäntapa, joka kattaa laajasti koko inhimillisen elämän eri osa-alueineen. Kulttuurin näkee ja kokee. Se on elämys. Täyttä elämää, osa meitä!

Alussa oli suo... 

"Alussa oli suo, järvi ja erämaa                          
ja siihen se olisi jäänytkin
ilman hämäläisiä, savolaisia ja pohjalaisia korvenkolkuttajia   
joista aikojen saatossa sikisi
määrätietoinen ja yritteliäs kivijärveläinen
tuo lyhytkaulainen muikkumaha, 
joka perusti pirttinsä järven rantaan
ja toimi jääräpäisesti yhteiseksi hyväksi.

Samoissa kauniissa maisemissa
elelee tämän päivän kivijärveläinen
kotiseutunsa historiaa arvostaen
perinteitä vaalien
työskennellen, harrastaen ja taitaen 
yhteisöllisesti
nykyhetkessä  
tulevaisuuteen luottaen."       

(Pirkko)

KULTTUURI ON

 • HISTORIAA
 • SUULLISTA PERINNETTÄ
 • RAKENNUSKULTTUURIA
 • JULKISIA RAKENNUKSIA
 • KULTTUURIMAISEMIA
 • MUISTOMERKKEJÄ
 • KULTTUURIOSAAMISTA
 • TAPAHTUMIA
 • HALLINTOA JA TALOUTTA
 • YHTEISTYÖTÄ, AVUSTAMISTA
 • KOTISEUTUTYÖTÄ
 • LUOVUUTTA!

Log in