Hämäläisten luola

Kivijärven kirjassa kerrotaan, että Hämeen asutuksen kantataloista erämiehet tulivat kesäisin kalastamaan ylävesille. Myös talvella käytiin pyytämässä oravia ja suurriistaa.  Erämiehet rakensivat mailleen pirttejä ja erätalous oli hyvin järjestettyä taloudellista toimintaa, joka toi kymmeniä - kenties satoja - metsä- ja kalamiehiä Kivijärven rantamille.

Hannonsalmessa sijaitsevaa kallioluolaa pidetään hämäläisten varastopaikkana eli on arveltu, että säilötty riista haettiin talven aikana pois. Varmuudella ei voida sanoa, onko alkuperäinen kallioluola tuhoutunut ja toisaalta - alueella on ilmeisesti ollut useampia erikokoisia luolia.

Hämäläisten luolalle pääsee Hannonsalmen levähdyspaikalta kävellen Sallatietä ja tien vasemmalle puolen polulle poiketen, yhteensä matkaa noin 400-600 metriä.

 

 

Log in