TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2020

Pe, 27.03.2020 - 12:09

Kivijärven kuntaTEKNINEN LAUTAKUNTA 1/4.2.2020 §4

 

Teknisen osaston viranhaltijapäätökset tekee tekninen johtaja.

Tekninen johtaja:

Viranhaltijapäätökset nähtävillä päätöspäivästä seuraavana maanantaina teknisessä toimistossa virastoaikana.

Ne viranhaltijapäätökset, joihin kuntalainen voi kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan kunnan kotisivuilla muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Ottokelpoiset viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sähköpostitse lautakunnan puheenjohtajalle. Viranhaltijapäätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävänä lautakunnan kokouksen aikana.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuulutukset

04.09.2020
Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen. Maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, pois lukien Kuhmoinen...