Uusi hanke kutsuu kirjoittamaan!

NELJÄN KOON TARINATALKOOT!

Syksyllä 2018 starttaa Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven yhteinen Neljän koon tarinatalkoot-projekti. Hankkeen rahoittaa kyseiset neljä kuntaa, sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Projekti on jatkoa alueella aikaisemmin toteutetuille hankkeille ”Aluetaiteilija hyvinvoinnin edistäjänä” ja ”Voimaa taiteesta”. Ne toivat menestyksellä alueelle erikoisosaamista tukien alueen kulttuuripalveluita ja -toimijoita.

Neljän koon tarinatalkoissa kirjoittajaryhmien tavoitteena on rohkaista kirjoittamaan omia ja paikallisia tarinoita, ja elvyttää tapahtumien kautta tarinankerronnan perinteitä. Se tukee laajemminkin kirjoittamista, ja kesällä 2019 onkin tulossa myös mm. kaksi 11-16-vuotiaille tarkoitettua luovan kirjoittamisen leiriä. Kirjoittajaryhmät ovat kaikenikäisille, ja niitä tulee Kannonkoskelle, Kyyjärvelle ja Kivijärvelle yksi kuhunkin ja Karstulaan kolme. Ryhmät kokoontuvat 2-3 viikon välein.

Vetäjänä toimii FT, kirjoittajaohjaaja Irma Hirsjärvi, kirjoittamisen sekatyöläinen ja tuttu Jyväskylän yliopiston kirjoittajaohjelman opiskelijoille ja Jyväskylän avoimen yliopiston ikääntyneiden kirjoittajille, ja muun muassa yksi Kummallisen kirjoittajat – opas fiktiivisen maailman luomiseen –kirjoittajaoppaan tekijöistä (Saara Henrikson, Irma Hirsjärvi, Anne Leinonen, 2014).

- - - - -

Sanataideohjaaja Irma Hirsjärven vetämät kirjoittajaryhmät on tarkoitettu kaikenikäisille aikuisille. Tule mukaan!

Mitä teemme? Kirjoitamme tekstejä asioista, ihmisistä, muistoista, tapahtumista, unelmista, ounasteluista, mistä vain. Syksyn 2019 aikana kokoamme yhdessä teksteistä antologian. Vuoden aikana luemme tekstejämme erilaisissa tilaisuuksissa turuilla ja toreilla, ja tapaamme kolme eri kirjailijaa jokaisen kunnan kirjastossa. Jokaisen tapaamiskerran alussa käydään läpi lyhyt johdatus kirjoittamisen keinoihin. Tavoitteena on löytää jokaiselle kirjoittajalle oma työkalupakki. Tutustumme myös raapaleisiin. Mikä se on? Tule mukaan ja opi. Ensimmäiset tapaamiset:

Maanantai 24.9.

  • Kannonkosken nuorisotalo klo 15.30
  • Kivijärven kirjasto klo 18.30

Tiistai 25.9.

  • Karstulan Himmeli klo 16.30
  • Kyyjärven kirjasto klo 19

Ilmoittaudu haluamaasi kirjoittajaryhmään osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja Irma Hirsjärvi puh 050 5915461

 

Ohjausryhmä:

 

KUULUTUS Kunnanvaltuuston kokous 1.10.2018 klo 19.30

 

 

 

 

Kivijärven kunnanvaltuuston KOKOUS

pidetään maanantaina 01.10.2018 klo 19.30 alkaen Kivijärven kunnan valtuustosalissa. Kokouksen asialista on nähtävillä kunnanviraston ilmoitustaululla ja esityslista kunnan kotisivulla www.kivijarvi.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 08.10.2018. Pöytäkirja on luettavissa myös kunnan kotisivulla www.kivijarvi.fi.

Kivijärvellä 14.9.2018

Eeva-Liisa Tobiasson

kunnanvaltuuston puheenjohtaja


Julkipanoilmoitus/Päätös meluilmoituksesta

 

 

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi   / Viitasaaren kaupunki     Keskitie 10, 44500 Viitasaari                                                                                                                     

Julkipanoilmoitus 28.8.2018

PÄÄTÖS MELUILMOITUKSESTA 

Asia   Kivijärven Maanrakennus Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta: Soramoreenin murskaus noin viikon ajan ajanjaksolla 3.-30.9.2018, Kannisen sora-alue 265-403-41-1, Hoikanperä, Kivijärvi. 

Päätös   Meluilmoitus on hyväksytty.

Ympäristösihteeri II, 28.8.2018 § 5 / Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.8.2018.

Valitusaika  Muutosta päätökseen haetaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä ja päättyy 1.10.2018. 

Nähtävilläolo  Päätös on nähtävillä valitusaikana Kivijärven kunnanvirastossa osoitteessa Virastotie 5A, 43800 Kivijärvi

 Lisätiedot:    Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi   puh 044 733 5806, sposti  jukka.mustajarvi@)viitasaari.fi

  


KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA

 

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi / Viitasaaren kaupunki                                                                                            

 KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA

 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelle on toimitettu maa-aineslain mukainen lupahakemus. Kiinteistölle Uusitalo I kiinteistötunnus 265-404-3-444 Kivijärven kunnassa Lokakylällä haetaan lupaa maa-ainesten ottamiseen. Haettu ottamisala on 7500 m2, ottomäärä 24000m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Kohde on maa-ainesottoaluetta, jossa ottamista on tarkoitus jatkaa. 

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 24.8. – 24.9.2018 Kivijärven kunnanvirastossa osoitteessa Virastotie 5A, Kivijärvi.

Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 24.9.2018 kirjallisena tai sähköisesti Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelle.

Postiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari,

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 Lisätietoja:

Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi  puh 044 733 5806, sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 Viitasaarella  23.8.2018

                      Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi / Vitasaaren kaupunki                                                 

Lupahakemus

 


TAINIONMÄEN KOULUN JA ESIKOULUN LUKUVUODEN 2018-2019 ALOITUS (Kuljetusaikataulu päivitetty 6.8.2018)

Kivijärven yhtenäisen peruskoulun, Tainionmäen koulun ja esikoulun lukuvuoden 2018 – 2019 koulutyö alkaa torstaina 9.8.2018 klo 9.00.

Koulukirkko ja ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden koulutielle siunaaminen perjantaina 10.8.2018 klo 12.15. Kirkkoon ovat kaikki tervetulleita.

Oppilaat pääsevät kotiin molempina päivinä klo 13. Torstaina kuljetukset lähtevät koululaispysäkiltä ja perjantaina kirkon parkkipaikalta.

Kuljetukset, reitit ja aikataulut aamukuljetusten osalta ovat muuttuneet aikaisemapaan (2.8.2018) tiedotteeseen verrattuna. Aikataulu on päivitetty 6.8.2018, joten huomaa muutokset. Aikataulu on sama kuin viime vuonna:

Mauno Puranen, bussi 1 (puh. 0400 343 147)
klo 7.50 Löytöaho (Aittosentie 116) –
klo 8.00 Penttilänkylä (Penttiläntie 60) –
klo 8.10 Hannonsalmen p-paikka –
klo 8.20 Hoikanperä (Murron th)
klo 8.35 Lentokentäntie 390

Mauno Puranen, bussi 2 (puh. 040 964 9202)
klo 8.10 Hoikanperä (Hoikanperäntie 950 a) –
klo 8.15 Hoikanperäntie 671 –
klo 8.25 Satulanimen th
klo 8.30 Uimarannan th

Annetut ajat ovat lähtöaikoja. Oppilaan/huoltajan vastuulla on huolehtia siitä, että oppilas on valmis aamukyytiin viisi minuuttia ennen sovittua aikaa ja sovitussa paikassa.

 

KUULUTUS Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

KUULUTUS
Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu
1 Asia ja sen tausta Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut vuonna 2011 tekemänsä arvion vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Keski-Suomen alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus esittää muutosta vuonna 2011 nimettyihin merkittäviin tulvariskialueisiin siten, että Jyväskylä ei olisi enää jatkossa merkittävä tulvariskialue, vaan muu tulvariskialue. Näin Keski-Suomen maakunnan alueella ei olisi enää lainkaan merkittäviä tulvariskialueita. Arviot tulvariskeistä ovat tarkentuneet tulvariskien hallintasuunnitelman sekä tätä myöhemmin tarkistettujen paikkatietojen mukaan.
ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVAlaki 200/2005).
2  Nähtävillä olevat asiakirjat Keski-Suomea koskeva ehdotus tulvariskialueiksi sekä asiakirja "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen" ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Keski-Suomen kunnissa (liite 1).
Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja ELY-keskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä): - Vesistöalueille vuonna 2011 laaditut tulvariskien alustavien arviointien raportit - Vesistöalueille vuonna 2015 laaditut tulvariskien hallintasuunnitelmat
Luettelo vesistöalueista kunnittain on liitteessä 2.
3  Mielipiteiden esittäminen Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä sekä tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta lausuntopalvelu.fi -sivun kautta, kirjallisesti tai sähköisesti
Kuulutus 2 (2) Luonnos KESELY/1742/2017 9.4.2018
Keski-Suomen ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä. Sähköpostiosoite on Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
- Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia? - Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä? - Mitä näkökulmia tulisi ottaa tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?
4  Lisätiedot Lisätietoja antavat
vesitalousasiantuntija Timo Sokka, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0295 024 816 ja
vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0295 024 752
Jyväskylässä 9.huhtikuuta 2018 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liitteet 1 Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotukset ovat nähtävinä 2 Luettelo vesistöalueista kunnittain

Liite 1 Liite 2  

Ehdotus

 

Log in