Kuulutus: Esitys Viivajoen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2019 alkaen (Karstula/Kivijärvi)

Asia

Vapo Oy on tarkkailuosapuolien puolesta 21.12.18 toimittanut Pohjois-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) hyväksyttäväksi Viivajoen valumaalueen
turvetuotantoalueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelmaesityksen vuodesta
2019 lähtien. Tarkkailuvelvoite perustuu Vapo Oy:n Vetelänevan ja Voimäensuon
sekä Karstulan Morass Oy:n Penikkanevan ympäristölupapäätöksiin. Luvan saajien
on tarkkailtava turvetuotannon kalataloudellisia vaikutuksia ELY-keskuksen hyväksymällä
tavalla. Edellinen tarkkailuohjelmakausi oli 2012-2018.
Ympäristöluvat: Vapo OY, Veteläneva (ISY-2008-Y-180, VHO 10/0633/3) ja Voimäensuo
(ISY-2007-Y-233, VHO 10/0352/3, KHO 2753/1/10) sekä Karstulan Morass Oy,
Penikkaneva (LSSVI/482/04.08/2010, VHO 13/0049/1, KHO 1254/2014).


Ohjelmaesityksen sisältö


Esitetty tarkkailuohjelma sisältää kalastustiedustelua ja sähkö- ja verkkokoekalastuksia
turvetuotantoalueiden alapuolisissa vesistöissä Myllyjoen ja Viivajoen välisellä alueella
jakovesistöt mukaan luettuna. Kalastustiedustelua tehdään kahden kontaktikerran
kyselynä ensimmäisen kerran vuonna 2021 koskien vuoden 2020 kalastusta ja
seuraavan kerran vuonna 2025 koskien vuoden 2024 kalastusta. Sähkökoekalastus
tehdään kolmen vuoden (2020, 2023, 2026) välein kahdella koealalla Lahnajoessa ja
Mustajoessa. Uutena koealana on Myllyjoki, jossa koekalastetaan kertaalleen (vuonna
2020) purkuputken alapuolelta sekä vertailuna yläpuolelta Myllyjoelta tai Kolisevanjoesta
(jatkamisesta päätetään tulosten perusteella). Verkkokoekalastus tehdään Lahnajärvellä
(26 verkkoyötä), Ylä-Kastejärvellä (15 verkkoyötä) ja Ylä-Viivajärvellä (30
verkkoyötä) ja ne toistetaan kolmen vuoden välein (2020, 2023, 2026).
Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 15.1. - 13.2.2019 Karstulan ja Kivijärven kunnan ilmoitustaululla
ja ELY-keskuksen Jyväskylän toimipaikassa eli Keski-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitustaululla (Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä).
Tarkkailuohjelmaesitys on nähtävänä edellä mainituissa toimipaikoissa. Lisäksi
kuulutus ja ohjelmaesitys ovat nähtävänä ELY-keskuksen Internet-sivustolla:
www.ely-keskus.fi -> Keski-Suomi tai Pohjois-Savo -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.
Niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus esittää kirjalliset huomautukset perusteluineen
ennen päätöksen tekemistä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava
viimeistään 13.2.2019 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio. Asiakirjassa tulee mainita asian diaarinumero POSELY/625/5723/2015.


Lisätietoja

Kalastusbiologi Hanna Ahonen, puhelimitse 0295 024021 tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Liitteet:

Kuulutus (pdf)

VIIVAJOEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU (pdf)

 

Tulossa vesinäytepäivä

Analysoidaan/testataan juomavesi- ja vesistövesinäytteitä mm. pH, sähkönjohtokyky, tyypillisimmät ravinteet. Näytteen määrä 1 litra. Hinta 50-100 euroa/näyte. Päivä toteutetaan viikolla 8, tarkemmat tiedot paikasta ja ajasta ilmoitetaan helmikuun alussa.

Alustavat tiedustelut: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Keski-Suomen Ympäristöosaajat osk

Kunnan kotisivuja uusitaan

Kivijärven kunnan kotisivut ovat uudistuksen kohteena, minkä vuoksi sivujen toiminnassa on katkoksia. Pahoittelemme!

Kuulutus/ Jätetaksa vuodelle 2019

KUULUTUS

Jätetaksa vuodelle 2019

Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 18.12.2018 §:ssä 45 ja 46 kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden taksat, jotka astuvat voimaan 1.1.2019. Taksat koskevat Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Uuraista, Saarijärveä ja Äänekoskea. Pihtipudasta ja Viitasaarta koskevat vain §:ssä 46 hyväksytyt jätekeskuksen taksat.

Jätetaksat ovat yleisesti nähtävilla 20.12.2018 - 21.1.2019  Saarijärven kaupungin verkkosivuilla.

Sydän-Suomen jätelautakunta

KUULUTUS Kivijärven kunnan Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Kivijärven kirkonkylän yleiskaavan muutoshankkeen vireilletulo

KUULUTUS  

Ilmoitamme Kivijärven kunnan Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen sekä Kivijärven kirkonkylän yleiskaavan muutoshankkeen vireilletulosta MRL 63 §:n mukaisesti. 

Kivijärven kunnanhallitus on päättänyt 5.3.2018 Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan päivitys- ja muutoshankkeen käynnistämisestä. Samalla muutetaan osittain Kivijärven kirkonkylän yleiskaavaa. Hankkeen käynnistämisen jälkeen kaava-alueelle on laadittu luonto- ja maisemaselvitys sekä muinaisjäännösinventointi. Seuraava työvaihe on kaavan mitoitus- ja suunnitteluperusteiden käsittely ja päättäminen Kivijärven kunnanvaltuustossa. Kaavaluonnos voidaan laatia tämän jälkeen keväällä 2019. 

Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.1. – 31.1.2019 kunnanvirastossa sekä internet-sivuilla osoitteessa www.kivijarvi.fi. Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää viimeistään 31.1.2019 Kivijärven kunnanvirastoon osoitteeseen Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi tai sähköisesti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kaavaluonnosaineistoa ei ole vielä nähtävillä.  

 

Kivijärven kunnanhallitus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

Kävelyottelu Kivijärvi-Kannonkoski 2018 palkinnot

Kannonkoski voitti ottelun äärimmäisen niukasti pistein 20,25/asukas - Kivijärvi 20,20 /asukas
 
Kaikkien osallistujien kesken arvotun 85 euron lahjakortin voitti Jesse Junikka Kannonkoskelta.
 
Kivijärveläisten voittamat palkinnot
 Täydet pisteet kävelleet 
50 eur. lahjakortti
Martta Kinnunen
1 kg Kultakatriina-kahvia:
Inkeri Muhonen
Ritva Turpeinen
Sinikka Sagulin
Aili Sillanpää
Tuula Häkkinen
Teemu Manninen
Juha Minkkinen
Paavali Muhonen
Aimo Kinnunen
Tuomas Kultalahti
Ahti Jylhä
Päivi Hakkarainen kk
Helka Linnanen
Kalervo Kinnunen
Kirsti Piispanen
Elsa Hertteli
Raimo Pigg
Liisa Kolehmainen
Pirkko Kinnunen
Marjatta Hankajoki
Päivi Sagulin (Peltokangas)
Ilmi Kinnunen
Jari Sagulin
Irene Pekkarinen
Paavo Pekkarinen
Ritva Jylhä
Raija Pigg
Marja-Liisa Jylhä
Matti Hertteli
Lauri Leinonkoski
Marketta Piispanen
Liisa Leinonkoski
Aila Lindroth
Esa Hertteli
Tuija Hertteli
Salme Kinnunen
Martti Kinnunen
 
Kahvien sijasta vastavan hintainen lahjakortti Saleen (koululaiset):
Iida Manninen
Oona Manninen
Laura Kotilainen
Anni Leppänen
Tomi Manninen
Mette Manninen
 
Nimensä julkaisemiseen luvan antaneiden kahvipaketit noudettavissa Salesta 15.12 mennessä.  Muiden (5 henkilöä) kahvipalkinnot saa kunnanviraston infosta.
 
 Kaikkien osallistuneiden kesken arvotut palkinnot
 
Kivijärvi 150-termospullo:
Esa Hertteli, Leena Linna, Eetu Pigg, Ville Kumpulainen, Irene Leppänen,  Päivi Hakkarainen (Heitjärvi), ja XX*
 
Kivijärvi 150-muki:
Lilli Hertteli ja XX*
 
Pop-pankin kassi:
Varma Hämäläinen
 
Pop-pankin sammutuspeite:
XX*
 
Pop-pankin leikkuulauta:
Salla Raasakka
 
Pop-pankin lompakko:
XX*
 
Sisävalosarja
Kiia Kinnunen
 
Korrek –nukan ja karvanpoistokinnas
Sinikka Sagulin
 
1 pkt Kultakatriina-kahvia
Ulla Pohjonen ja Sirpa Nikitin 
 
 
 
Lisäksi koululaisten kesken arvottiin 8 karkkipalkintoa.  Kaikki koululaisten palkinnot toimitettu koululle.  Aikuisten palkinnot noudettavissa kunnanviraston infosta
 
XX*  nimen julkistamiseen ei lupaa.  Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Log in