KUULUTUS KIVIJÄRVEN KUNNAN PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAISEN KUMOAMISEN HYVÄKSYMISESTÄ

 

 

 

KUULUTUS KIVIJÄRVEN KUNNAN PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAISEN KUMOAMISEN HYVÄKSYMISESTÄ

Kivijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 1.10.2018 §:ssä 17 Penttilän yhteismetsän ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen MRL 52 §:n mukaisesti.

Muutosta hyväksymispäätökseen voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 14.11.2018 mennessä. Hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Kivijärven kunnanvirastosta maanantaista 8.10.2018 alkaen, jolloin pöytäkirja on nähtävillä. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Kivijärven kunnanhallitus


Log in