Kuulutus / Maa-aineslupapäätös 20.11.2018

Kuulutus / Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on tehnyt 20.11.2018 seuraavan maaaineslupapäätöksen: 
 
§ 70 Päätöksen mukaan hakijalle on myönnetty maa-aineslain mukainen lupa maaaineksen ottoa varten. Ottamispaikka sijaitsee kiinteistöllä Uusitalo I 265-404-3-444 Kivijärven kunnassa Lokakylällä. Ottoala on 7 500 m2, ottomäärä 24 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.
 
Päätöksen antopäivä on 27.11.2018. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään nähtävillä aj. 27.11. –  27.12.2018 Kivijärven kunnanvirastossa ja Viitasaaren kaupungintalon teknisellä osastolla. 
 
Muutosta päätöksiin saa hakea valittamalla kirjallisesti Hämeenlinnan hallintooikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Valitusoikeus lupapäätöksestä on asianosaisen lisäksi kaikilla kunnan jäsenillä sekä alueellisella ympäristökeskuksella. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää kuitenkaan lukuunottamatta. Valitusaika päättyy 27.12.2018.
 
 
 POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 
 

Log in