Kuulutus - Päätös Hankasalmen, Pihtiputaan ja Viitasaaren sekajätteen kuljetuksesta

To, 28.04.2022 - 16:07

Sydän-Suomen jätelautakunta on tarkastellut Hankasalmen, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntien kiinteistöittäin järjestettävää sekajätteenkuljetusjärjestelmää jätelain (646/2011) 37 §:n nojalla. Jätelautakunta päätti kokouksessaan 26.4.2022 § 16 lopettaa nykyisen kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen Hankasalmella, Pihtiputaalla ja Viitasaarella ja siirtyä kunnan järjestämään ja Sammakkokangas Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen sekajätteen osalta.  Pihtiputaalla ja Viitasaarella siirtyminen tapahtuu 1.5.2025 alkaen ja Hankasalmella 1.9.2025 alkaen. 

Pöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävillä 28.4.-.6.6.2022 välisen ajan Saarijärven kaupungin verkkosivuilla (https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko). Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta päätöksen valitusosoituksen mukaisesti.

Lisätietoja asiasta voi tiedustella sähköpostilla jatelautakunta [at] saarijarvi.fi. tai puhelimitse 050 3903 765 tai 044 4685 249.

Saarijärvellä 28.4.2022

Sydän-Suomen jätelautakunta

Kuulutukset

25.05.2022
Viitasaaren kaupunki / Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi on tehnyt meluilmoituspäätöksen koskien Kivijärvellä pidettävää moottorisahaveistokilpailua. Kuulutus on nähtävillä Viitasaaren kaupungin...
23.05.2022
Ympäristölautakunnan kokouksen 17.5.2022 pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa: https://kokous....
28.04.2022
Sydän-Suomen jätelautakunta on asettanut nähtäville 28.4.-1.8.2022 väliseksi ajaksi jätehuoltomääräysluonnoksen. Määräysluonnos on käsitelty lautakunnan kokouksessa 26.4.2022 §:ssä 17....
28.04.2022
Sydän-Suomen jätelautakunta on tarkastellut Hankasalmen, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntien kiinteistöittäin järjestettävää sekajätteenkuljetusjärjestelmää jätelain (646/2011) 37 §:n nojalla....
28.04.2022
Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 26.4.2022 §:ssä 22 hyväksynyt kunnan ensisijaiseen jätetaksaan, jätekeskustaksaan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan (TSV) taksaan...