Kuulutus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta/ TK-Motors, Kivijärvi

Pe, 12.05.2023 - 10:56

Viitasaaren kaupunki /                                                                         KUULUTUS

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi                                           9.5.2023                                                                                                                                           

 

 

 

Kuulutus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta/ TK-Motors, Kivijärvi 

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

9.5.2023

 

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 16.5.2023.

 

Hakija 

TK-Motors

 

Asia 

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelle on jätetty ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien Kivijärvi JAM-tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään 23.6.-25.6.2023 Kivijärvellä osoitteessa Keskustie 10 B. Melua aiheutuu musiikin soittamisesta sekä lauantai-illan konsertista. Ilmoituksen mukaan musiikkia voidaan soittaa öisin klo 2.00 saakka.

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 10.5.–15.6.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kivijärven kunnan verkkosivuilla.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

 

Ohjeet muistutuksen tekemiseen

Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 182/627/2019

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet

- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

 

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 15.6.2023:

- sähköpostitse viitasaaren.kaupunki [at] viitasaari.fi

- postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

 

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti. 

 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

 

Lisätietoja antaa

ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806

sähköposti: nina.pimia [at] viitasaari.fi

 

                      

Kuulutukset

12.05.2023
Viitasaaren kaupunki /                                                                         KUULUTUS Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi...
02.03.2023
Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 17.30  sivistysosaston tai muussa kunnan toimipisteessä.  Päätösten nähtävilläpito: Sivistyslautakunnan...