KUULUTUS/K-S:N MAAKUNTAKAAVAN 2040 LAADINNAN VIREILLETULO

Pe, 04.09.2020 - 10:19

Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen. Maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, pois lukien Kuhmoinen. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen maakuntakaava 2040.

Maakuntakaava laaditaan rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa  maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Vireilletulovaiheessa nämä muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen.

Kuulutukset

04.09.2020
Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen. Maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, pois lukien Kuhmoinen...