Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen vuosille 2022-2027

Ke, 29.12.2021 - 14:34

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä asianosaisten
ELY-keskusten verkkosivulla  (www.ely-keskus.fi/kuulutukset  (valitse
alue). Ruotsinkieliset asiakirjat löytyvät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
kuulutussivulta.

Kuulutettavat asiakirjat:
• Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien
hyväksymisestä liitteineen (muistio ja valitusosoitus)
• Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille
2022–2027 sekä suunnitelmaan sisältyvä ympäristöselostus
Kuulutuksen julkaisupäivä 21.12.2021