KIVIJÄRVEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN - NILIAITAN PILOTTIHANKE

Matkailua on Kivijärvellä kehitetty pitkäjänteisesti eteenpäin. Vuonna 2016 Kivijärven kunta on hyväksynyt Peltokankaan alueelle uuden Vapaa-ajan Keskuksen asemakaavan, joka mahdollistaa kunnan omistamien maa-alueiden kehittämisen. Loma-asuntoalueelle on laadittu edellisen hankkeen puitteissa Studio Puisto Arkkitehtien toimesta elämyksellinen, pohjoismaiseen traditioon pohjautuva tilakonsepti uudenlaisesta loma-asumisesta sekä visio alueen kehittämiseksi. 

Niliaitta sisänäkymä.​​​​​

Ulkonäkymä rannasta.
Ilmakuva Kivijärven matkailualue.

Työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksellään 28.8.2019 myöntänyt erityisavustuksen Kivijärven matkailualueen kehittämiseen ajalle 18.6.2019 - 30.9.2021. Kunnanvaltuusto on myöntänyt hankkeeseen kuntaosuuden.  Tämän hankkeen puitteissa rakennetaan alueelle tuotekehitysprojektina Studio Puisto Arkkitehtien laatiman alueen kokonaissuunnitelman pohjalta Niliaitta tyyppinen loma-asunto, joka tulee kunnan omistukseen. Hankkeessa saadaan tieto koko prosessista kustannuspohjaisesti. Hanke on käynnistynyt Studio Puiston asiantuntijakonseptilla.

Niliaitta havainnekuva.
Niliaitta-majoituksessa kokemus on vahvasti arjesta irtautunut. Asiakas pääsee tarkkailemaan ympäristöä uudesta näkökulmasta ja keho ja mieli rauhoittuvat. Rakentaminen yhden pilarin varaan kuormittaa luontoa minimaalisesti. Arkkitehtonisesti mökeistä muodostuu kiinnostusta herättävä kokonaisuus, jotain, minkä vuoksi alueelle tullaan kauempaakin.

Kivijärven-Elämyksellinen-Matkailualue_Studio-Puisto-Arkkitehdit_piirustus3.jpgKivijärven-Elämyksellinen-Matkailualue_Studio-Puisto-Arkkitehdit_piirustus.jpg

Niaitta esitekuva.
Ammennetaan perinteestä

 

Ulkonäkymä Tyyppi A_Kivijärven elämyksellinen matkailualue_Studio Puisto Arkkitehdit.jpg

Sisänäkymä Tyyppi A_Kivijärven elämyksellinen matkailualue_Studio Puisto Arkkitehdit.jpg
Kivijärven-Elämyksellinen-Matkailualue_Studio-Puisto-Arkkitehdit_piirustus2.jpg

Pitkän tähtäimen tavoitteena on Kivijärven Vapaa-ajan keskuksen syntyminen: loma-asuntojen ja monipuolisia palveluja tarjoavan hyvinvointikeskuksen rakentaminen vaiheittain. Rakentamisen on tarkoitus tapahtua yhteistyössä kiinnostuneiden rakennusalan yritysten kanssa. Yritykset osallistuvat osaltaan pilottihankkeeseen ja tarkoituksena on saada verkosto investorien käyttöön. 

Asemapiirustus.

Niliaitan tilamoduulin urakkatarjouspyyntöön pääset alla olevasta linkistä

  https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbM7slE1wgje7U%2Bp4crpy8Pt4b30eVDhaqbZZwfhyaMl%2FDMyDIdc7Sb

Lisätietoja:

Tekninen johtaja, Jukka Hertteli, puh. 044 459 7880, jukka.hertteli [at] kivijarvi.fi

Niliaitan pilotti, projektipäällikkö Minna Kainulainen, puh. 044 459 7816, minna.kainulainen [at] kivijarvi.fi