Aluevaalit 2022

Aluevaalit toimitetaan tammikuussa 2022.

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin (8.12.2021), johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja nyt kysymyksessä olevissa aluevaaleissa. Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 30.12.2021 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit-palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty äänioikeusrekisteristä pois tai että häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen. Oikaisuvaatimus on jätettävä digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 7.1.2022 ennen klo 16.00. Rekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina 11.1.2022.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on määräajassa ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse 044 459 7861. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kunnan kotisivuilta www.kivijarvi.fi kohdasta lomakkeet. Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 11.1.2022 klo 16.00.

Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta).

Äänestäminen ja henkilöllisyyden todistaminen

Ennakkoäänestyksessä ja varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutetun tiedot haetaan rekisteristä henkilötunnuksen avulla, joten henkilötunnus tulee olla tiedossa. Lisäksi henkilöllisyys on tarvittaessa pystyttävä todistamaan. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen.

Ennakkoäänestys

Vaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5A ja äänestys tapahtuu

  • 12.-14.1. klo 09.00 - 15.00

  • 15.-16.1. klo 10.00 - 13.00

  • 17.-18.1. klo 09.00 – 15.00

Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestys tapahtuu Saarikan asumispalveluyksiköissä Hopearannassa ja Wallesmannissa vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana.

Vaalipäivä

Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022 klo 9-20. Vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5A.

Yleistietoa vaaleista www.vaalit.fi. Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sagulin, p. 044 459 7861.

Kivijärven keskusvaalilautakunta

Virastotie 5A, 43800 KIVIJÄRVI