Hae varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi!

Kivijärven kunnassa on haettavana varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi.

Kivijärven varhaiskasvatuksen vahvuuksia ovat mm. yrittäjyyskasvatus, monipuolinen liikuntakasvatus, englannin kielikylpy ja ympäristökasvatus järvi- ja metsämaisemineen sekä muut pienen kunnan edut. Päiväkoti Nuppukumpu on huippuyksikkö, jossa toimitaan positiivisen ja pienten pedagogiikan keinoin, lapsilähtöisesti ja kasvatuskumppanuutta arjessa vaalien.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävä on pedagogista toimintaa osana työyhteisöä. Arvostamme koulutuksen lisäksi oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä aitoon läsnäoloon. Toivomme hakijalta positiivista työotetta, lapsen yksilöllistä kohtaamista ja ammattitaitoa. Tehtävässä edellytetään joustavuutta sopeutua muuttuviin arkipäivän tilanteisiin. Toimeen voi sisältyä myös pienten koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaamista ja vuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 28 §, asetus 753/2018 3 § ja 4 §). Palvelusuhteen ehdot ja palkka määräytyvät KVTES:n mukaan.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Toimi on vakituinen ja pyritään täyttämään 1.9. lähtien tai sopimuksen mukaan.

Lähetä hakemuksesi sekä tarvittavat kelpoisuuden ja kokemuksen osoittavat todistukset tai ansioluettelo ti  9.8.2022 klo 15 mennessä sähköpostilla pirkko.oinonen [at] kivijarvi.fi.

Lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Paula Kinnunen, puh. 044 459 7843, paula.kinnunen [at] kivijarvi.fi () tai sivistysjohtaja Pirkko Oinonen, puh. 044 459 7871, pirkko.oinonen [at] kivijarvi.fi.

- - -

Kivijärvi on noin 1100 asukkaan kunta pohjoisessa Keski-Suomessa Suomenselän alueella. Varhaiskasvatus tapahtuu pääosin päiväkoti Nuppukummun terveissä tiloissa, joissa lisäksesi työskentelee 4-5 mukavaa työkaveria. Nuppukummun vierestä löytyvät koulu, kirjasto, liikuntasali, kaukalo, hiihtoladut, metsäluonto ja useita leikkipuistoja.