Kulttuuritoimi

Kulttuuri on sivistystä, valistusta. Se on elämäntapa, joka kattaa laajasti koko inhimillisen elämän eri osa-alueineen. Kulttuurin näkee ja kokee. Se on elämys. Täyttä elämää, osa meitä!

Hallinto ja talous

Kivijärven kunnassa ei ole päätoimisia kulttuurityöntekijöitä. Euroissa mitattuna kulttuurin osuus sivistystoimen nettomenoista on prosentin, kaikista käyttömenoista 0,2 prosenttia. Syvää lovea ei siis olematon kulttuuritoimi saa kunnan kakkuun.

Kulttuuritoiminta voi sitä paremmin, mitä enemmän toimijoita joukossa on. Kaikista kulttuurin saralla toimivista aktiiveista - olipa kyseessä yhdistys, julkisyhteisö, yksittäinen kuntalainen tai kesäkivijärvinen - on syytä olla kiitollinen.

Uskoa asiaansa, saada toiset mukaan - siinä se!

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

 Kivijärven kunnanvaltuusto on priorisoinut tehtäviä käsitellessään kirjasto- ja kulttuuritoimen viran täyttämistä 13.11.1997 § 113 siten, että kirjastonhoitajan pääasiallinen tehtävä on toimia kirjaston vastaavana hoitajana sekä toissijaisesti vastata kulttuuritoimen kehittämisestä ja toimia kulttuuritoimeen liittyvissä käytännön tehtävissä.

Suuremmat linjaukset kulttuuriasioissa kuuluvat sivistyslautakunnalle. Aiemmin juhlatoimikunta hoiti käytännön valmistelut kulttuuripuolella, mutta juhlatoimikunta lakkautui 2010.

Tapahtumien järjestelyt ovat siirtyneet yhä enemmän yhdistyksille ja yksityisille tahoille.