Jätehuollon palvelutaso vuosille 2022-2026

ssjltk_logo_RGB_pieni_72dpiHankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia,
Pihtipudas, Petäjävesi, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski

                                                                                                                                                                                             16.12.2021

 

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOSILLE 2022–2026

 

Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 14.12.2021 §:ssä 44 hyväksynyt jätehuollon palvelutason vuosille 2022-2026. Palvelutaso koskee Sydän-Suomen jätelautakunnan jäsenkuntia Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea. Nämä kunnat ovat samalla myös Sammakkokangas Oy:n osakaskunnat.

Pihtiputaalla ja Viitasaarella vain osa jätehuollon palvelutehtävistä on siirretty jäteyhtiölle. Viranomaistehtäviä hoitaa kokonaisuudessaan jätelautakunta. Palvelutasomäärittelyssä on otettu kokoalueen palvelut kokonaisuudessaan arvioitavaksi ja tavoitteena yhtenäinen palvelu toimialueelle. Tässä on muutettu ajatusmallia aikaisemmasta ja toimialuetta lähestytään jatkossa yhtenä kokonaisuutena sen sijaan, kuin että joka kuntaa ajateltaisiin erillisenä.

Palvelutason määrittäminen

 

Jätehuollon palvelutason määrittämisessä on kyse siitä, millaisia palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan huomioimalla lainsäädännön asettamat velvoitteet ja tavoitteet. Määrittelemällä riittävä palvelutaso turvataan keräyspaikkojen kohtuullinen saavutettavuus sekä varmistetaan jätemaksujen kohtuullisuus. Tavoitteena on määrittää optimitaso, jossa palvelu on riittävän hyvää, mutta samalla palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina ja hyväksyttävinä.

Jätehuollon palvelutason määrittely on tehty yhteistyössä omistajakuntien, kunnallisen jäteyhtiön sekä jätehuoltoviranomaisen kanssa. Omistajakunnista pyydettiin työryhmään teknisen- ja ympäristöpuolen viranhaltijoita. Kuntien yhteinen näkemys jätehuollon palvelutasosta helpottaa ja ohjaa jätehuoltopalveluiden järjestämistä.

Palvelutasomäärittelyssä keskityttiin ensisijaisesti kunnallisen jäteyhtiön kotitalouksille järjestämiin palveluihin. Asiakirjassa esitetään palveluiden minimitaso ja tarkastelussa on huomioitu seuraavat palvelut:

 • sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetuspalvelut (kunnan järjestämä jätteenkuljetus), kuljetusreitit ja lisäpalvelut
 • alueellinen sekajätteen keräys
 • jätekeskuksen ja paikallisten jäteasemien palvelut ja aukiolo
 • pakkaus-/hyötyjätekeräys kiinteistöiltä ja aluekeräyspisteiltä
 • vaarallisen jätteen keräys
 • saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuolto
 • tiedotus ja neuvonta

Merkittävimmät tavoitteet:

 1. Täydentävä hyötyjätekeräys

Sammakkokangas vastaa täydentävän keräyksen järjestämisestä. Palvelutasossa on määritelty täydentävän keräyksen minimitaso. Sammakkokangas Oy on laatinut suunnitelman hyötyjätekeräyspisteverkoston saneerauksesta seuraavan viiden vuoden aikana. Sammakkokankaan selvitys täydentävästä keräyksen laajuudesta ja kattavuudesta sekä kartta ovat liitteenä. Muutoksen keskeisimpiä tavoitteita on:

 • kustannusten vähentäminen, jolloin perusmaksun korottamistarpeelta vältytään,
 • toteuttaa alueemme palveluita vastaamaan nykyistä jätelainsäädäntöä, joka on säätänyt näiden jätteiden järjestämisvelvollisuuden pakkausjätteiden tuottajille eli Rinki Oy:lle, sekä
 • saada kerättyä puhtaampia jätejakeita.

Pihtiputaan ja Viitasaaren osalta keräyspisteiden sijainnit on esitetty yhteistyössä kuntien teknisen toimen kanssa.

 1. Sekajätteen alueellinen keräys

Sammakkokangas vastaa alueellisen sekajätepisteverkoston ylläpitämisestä lukuun ottamatta Pihtipudasta ja Viitasaarta. Verkostoon esitetään huomattavia muutoksia, joiden pohjalta tärkeimpinä tavoitteina on

 • vähentää väärinkäytöksiä,
 • vähentää palvelusta aiheutuvia kustannuksia ja
 • astiapalveluun siirtyminen lisää palvelun laatua vakituisilla asiakkailla samalla valtaosalla asiakkaita sekajätehuollon kustannukset laskevat.

 

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokouksen 14.12.2021 pöytäkirja on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko. Palvelutaso 2022-2026 hyväksyttiin § 44 ja palvelutaso asiakirja löytyy pöytäkirjan liitteenä numero 3.

Sydän-Suomen jätelautakunta

 

PL 13, 43101 Saarijärvi                                jätehuoltoasiamies 050 3903 765

jatelautakunta [at] saarijarvi.fi                         jätehuoltosuunnittelija 044 4598 249