Oppilashaku Viitasalo-opistoon 15.5. mennessä

Viitasalo-opistossa voit opiskella musiikkia ja tanssia, oppilaaksi haetaan ilmoittautumalla.
Musiikin perusopetus on tarkoitettu kouluikäisille lapsille ja nuorille. Musiikin perusopetuksessa opiskellaan jonkin soittimen soittamista ja muita musiikkiin liittyviä asioita tavoitteellisesti. Musiikin perusopetusta pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan kaikissa toimintakunnissa. Huomaa myös n. 7-10 -vuotiaille tarkoitettu Lasten lauluryhmä, joka kokoontuu Saarijärvellä!

Tanssin opetusta järjestetään sekä lapsille että nuorille, ryhmiä muodostetaan ikäkausittain 4 – 18 vuotiaille. Tanssinopetusta järjestetään Saarijärvellä.

Oppilaaksi hakeminen: Musiikin perusopetukseen (kouluikäiset), tanssin perusopetukseen sekä musiikkileikkikouluun ja soitinvalmennukseen haetaan sähköisillä lomakkeilla osoitteessa viitasalo.eepos.fi. Valitse Hakeudu oppilaaksi -painike, valitse sen jälkeen sopiva lomake (Ilmoittautuminen musiikin perusopintoihin, Ilmoittautuminen tanssin perusopintoihin tai Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun ja soitinvalmennukseen). Täytä lomake huolellisesti ja lähetä 15.5.2022 mennessä.

Oppilasvalinnoista päätetään hakuajan jälkeen musiikkiopiston opettajienkokouksessa. Ensimmäiset oppilasvalinnat tehdään alkukesällä, oppilasvalintoja tehdään myös syyslukukauden alkaessa kevään oppilashakuun osallistuneiden hakijoiden joukosta. Hakulomakkeet ovat avoimina vielä hakuajan jälkeenkin,
mutta oppilasvalinnoissa etusijalla ovat hakuaikana hakemuksensa jättäneet.

Oppilasvalinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Lisätietoja puh. 044 459 8432 toimisto tai 044 459 8427 rehtori / www.saarijarvi.fi/musiikkiopisto