Tekninen johtaja

Kivijärven kunnan teknisenä johtajana toimii teknisen johtajan varahenkilö

kunnanjohtaja Pekka Helppikangas.