Yleisötilaisuus Volkkilankankaan tuulivoimahankkeesta

 

Kivijärven kunnanhallitus on käynnistänyt 7.2.2022 § 21 Volkkilankankaan alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen Winda Energy Oy:n kaavoitusaloitteesta. Kivijärven kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 5.2.2024 § 23 asettaa Volkkilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville luonnosvaiheen kuulemista varten.

 

Hankkeessa järjestetään ke 14.2.2024 yleisötilaisuus kunnantalon valtuustosalissa osoitteessa Virastotie 5 A. 

 

Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen. Klo 17.00 alkaen esitellään kaavaluonnos ja YVA-selostus, jonka jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle klo 19 asti.  

Paikalla ovat kunnan, hanketoimijan ja ELY:n edustajien lisäksi YVA- ja kaavakonsultit. 

 

Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 

Suora linkki yleisötilaisuuteen

 

Ohjeet osallistumiseen etäyhteydellä sekä valmisteluaineistoa löytyy projektisivulta https://www.skjkl.fi/Kivijarvi/Volkkilankangas/Kaava/Luonnos