Kivijärven kunta / sivistysosasto hakee omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Kivijärven kunta/sivistysosasto hakee omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

 

Kotona tarjottavan perhepäivähoidon ryhmään voidaan sijoittaa neljä kokopäivähoidossa ja yksi osapäivää hoidossa olevaa lasta , hoitajan omat alle kouluikäiset mukaan laskettuna. Perhepäivähoitajan työ on itsenäistä, omassa kodissa tehtävää kasvatus-, hoito- ja opetustyötä. Toiminnassa noudatetaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kodin tulee olla hyväksytty varhaiskasvatusjohtajan toimesta perhepäivähoitajan toimintaan sopivaksi ennen tehtävässä aloittamista.

Kelpoisuusehtona tehtävään on perhepäivähoitajan tutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. Edellytämme valittavalta henkilöltä kykyä työskennellä aktiivisesti ja vastuullisesti yhteistyössä lasten vanhempien, työyhteisön sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Työsuhteen palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset liitteineen  lähetetään pe 24.5.2019 klo 12 mennessä sähköisesti kunta [at] kivijarvi.fi tai osoitteeseen Kivijärven kunta, varhaiskasvatusjohtaja, Virastotie 5A, 43800 KIVIJÄRVI tai toimitetaan kunnanvirastolle määräaikana. Hakemuskuoreen tulee kirjata merkintä 'Perhepäivähoitajan vakituinen toimi'. Hakemuksia ei palauteta.