Europarlamenttivaalit

Seuraavat Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa kesäkuussa 2024. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Europarlamenttivaaleissa valitaan yhteensä 720 jäsentä Euroopan parlamenttiin 28 jäsenvaltiosta. Suomesta EP:n jäseniä valitaan 15.

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettuja ovat:

  • Suomen kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä (9.6.2024) täyttävät 18 vuotta 

  • Suomessa asuvat muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä (9.6.2024) täyttävät 18 vuotta. Tämän edellytyksenä on, että henkilö on ilmoittautunut digi- ja väestövirastolle otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin 21.3.2024 mennessä.

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin (24.4.2024), johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja nyt kysymyksessä olevassa europarlamenttivaalissa. Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 16.5.2024 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi viestit-palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty äänioikeusrekisteristä pois tai että häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen. Oikaisuvaatimus on jätettävä digi- ja väestötietovirastolle 24.5.2024 ennen klo 16.00. Rekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina 28.5.2024 klo 12.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on määräajassa ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse 044 459 7861. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kunnan kotisivuilta www.kivijarvi.fi kohdasta lomakkeet. Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 28.5.2024 klo 16.00. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta).

 

Äänestäminen ja henkilöllisyyden todistaminen

Ennakkoäänestyksessä ja varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutetun tiedot haetaan rekisteristä henkilötunnuksen avulla, joten henkilötunnus tulee olla tiedossa. Lisäksi henkilöllisyys on tarvittaessa pystyttävä todistamaan. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen. 

 

Ennakkoäänestys

Vaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5A ja äänestys tapahtuu

  • 29.5-31.5. klo 12.00 - 16.00
  • 1.6-2.6.     klo 11.00 - 13.00
  • 3.6-4.6.     klo 12.00 - 16.00

 

Vaalipäivä

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.2024 klo 9-20 Vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5 A. 

 

Yleistietoa vaaleista www.vaalit.fi. Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sagulin, p. 044 459 7861

 

Kivijärven keskusvaalilautakuntaVirastotie 5A, 43800 KIVIJÄRVI