Kuulutus rantaosayleiskaavasta

Liitetiedostot

Kuulutukset

Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 17.30  sivistysosaston tai muussa kunnan toimipisteessä.  Päätösten nähtävilläpito:...
...