Kirjastojärjestelmä

Kirjastolain kolmannen pykälän mukaan asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja kirjastovälineistö.

Kirjastojärjestelmän ja yhteistyön kehitys kautta aikojen

Kirjasto on laajentanut yhteistyötä Kepristä koko maakunnan kattavaan yhteistyöhön. Keski-kirjastoilla on yhteinen järjestelmä, logistiikka, ohjausryhmä ym. yhteistä.

Järjestelmien historia

Manuaalisesta lainauksesta siirryttiin pikkuhiljaa 90-luvulla kohti sähköistä lainausta. Aineiston vienti järjestelmään kesti useita vuosia 90-luvulla ja lainaus päästiin aloittamaan vuonna 2001. Ensimmäinen ohjelma oli Akateeminen Tietopalvelu ATP Oy:n K3000-ohjelma.

Tekniikan kehittyessä siirryttiin windows-pohjaiseen Origo-järjestelmään kesäkuussa 2003. Uutuutena oli mm. asiakkaan mahdollisuus saada viesti matkapuhelimeen varaamastaan saapuneesta aineistosta. Sama järjestelmä, Origo, helpotti myös yhteistyön syventämistä kuntien kesken. Asiakas- ja kokoelmatietokanta yhdistettiin vuoden 2004 alusta, jonka jälkeen asiakas pystyi lainaamaan samalla kirjastokortilla Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Multian, Pihtiputaan, Pylkönmäen ja Saarijärven kirjastoista sekä tutkimaan ao. kirjastojen kokoelmia "yhdellä kertaa". Vuoden 2006 lopulla myös Viitasaari liittyi kirjastoyhteistyöhömme (ns. Kepri-aika).

Axiell Oy osti ATP:n, Origon tuki lakkasi ja tilalle hankittiin kilpailutuksen jälkeen Axiellin Areena ja hieman myöhemmin Aurora. Yhteistyö laajeni maakunnalliseksi ja Aurora-järjestelmä otettiin käyttöön syyskuussa 2013. Viimeisenä mukaan tulivat Joutsa ja Konnevesi joulukuussa 2014.

Omatoimikirjastot ovat yleistyneet Suomessa v. 2017 lähtien. Omatoimikirjasto on wikipedian mukaan "kirjasto, jota asiakas voi käyttää itsenäisesti varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Osaan omatoimikirjastoista ei jää henkilökuntaa kirjaston yleisen aukioloajan jälkeen, mutta tiloja valvotaan kameroiden avulla. Omatoimikirjaston palvelut sisältävät yleensä lainauksen, palautuksen, asiakastietokoneiden käytön, lehtisalin ja kokoustilojen käytön." Kivijärvellä omatoimikirjastopalvelu otettiin käyttöön heinäkuussa 2022. Palautus- ja lainausautomaattia päästiin harjoittelemaan muutama vuosi aiemmin.

Keski-Suomen kirjastoissa kirjastojärjestelmä Aurora Silveristä ollaan siirtymässä Aurora Goldiin (tilanne syyskuu 2023). Tietoturva paranee, mutta palvelu hidastuu? Aika näyttää.